ABOUT     PROJECTS     CV     SHOP     INSTAGRAMSilent Nooks

2022

I hemmets tysta vrår står gamla lådor undanpackade med det vi inte orkat spara på. Tusentals timmar har lagts på att långsamt förbättra varje detalj innanför de fyra väggarna, trots att ingen annan någonsin kommer märka något.

In the silent nooks of the house, old boxes are tucked away with everything we didn’t have energy to save. Thousands of hours has been spent on slowly improving every details within the four walls, even though no one else will ever notice.

Silent Nooks was presented as a solo show at Hemslöjden i Östergötlands in the spring of 2022.